Soru:

ilk dış borcunu Kırım Harbi sırasında İngiltere'den alan Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç

ilk dış borcunu Kırım Harbi sırasında İngiltere'den alan
Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek
faizle borç alarak giderlerini karşılamaya çalışmıştır. Zaman
içinde borçların faizinin dahi ödenemez hâle gelmesi üzerine
alacaklı devletler bir araya gelerek Düyûn-u Umûmiye adında
uluslararası bir teşkilat kurmuşlardır (1881). Osmanlı gelir
kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat, vergileri
topluyor ve alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu.
Bu bilgiden hareketle Osmanlı Devleti'yle ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Gelir gider dengesinin sağlanamadığına v
B) Bütçe açıklarının halktan toplanan vergilerle
kapatıldığına
C) Ekonomik bağımsızlığın zayifladığına
D) Eski siyasi gücünden uzak olduğuna
E) Avrupalı devletlerin etkisine açık hale geldiğine

ilk dış borcunu Kırım Harbi sırasında İngiltere'den alan Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alarak giderlerini karşılamaya çalışmıştır. Zaman içinde borçların faizinin dahi ödenemez hâle gelmesi üzerine alacaklı devletler bir araya gelerek Düyûn-u Umûmiye adında uluslararası bir teşkilat kurmuşlardır (1881). Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat, vergileri topluyor ve alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu. Bu bilgiden hareketle Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Gelir gider dengesinin sağlanamadığına v B) Bütçe açıklarının halktan toplanan vergilerle kapatıldığına C) Ekonomik bağımsızlığın zayifladığına D) Eski siyasi gücünden uzak olduğuna E) Avrupalı devletlerin etkisine açık hale geldiğine