Soru:

80. Orta Çağ'da Avrupa'nın etnik ve siyasi yapısının büyük oranda değişmesine ortam hazırlayan gelişme aşağıda- kilerden hangisi

80. Orta Çağ'da Avrupa'nın etnik ve siyasi yapısının büyük
oranda değişmesine ortam hazırlayan gelişme aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Hristiyanlığın hızlı bir şekilde yayılması
B) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması
C) Kavimler Göçü'nün yaşanması
D) Almanya'da prenslerin sayısının artması
E) Vikinglerin denizaşırı seferler yapması

80. Orta Çağ'da Avrupa'nın etnik ve siyasi yapısının büyük oranda değişmesine ortam hazırlayan gelişme aşağıda- kilerden hangisidir? A) Hristiyanlığın hızlı bir şekilde yayılması B) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması C) Kavimler Göçü'nün yaşanması D) Almanya'da prenslerin sayısının artması E) Vikinglerin denizaşırı seferler yapması

Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster