Soru:

4. Aşağıdakilerden hangisi ile Almanya I. Dünya Savaşı'nın ardından uluslararası işbirliği içine dahil oldu? A) Versay Antlaşmas

4. Aşağıdakilerden hangisi ile Almanya I. Dünya Savaşı'nın ardından uluslararası işbirliği içine dahil
oldu?
A) Versay Antlaşması
B) Locarno Antlaşması
C) Sevr Antlaşması
D) Balkan Antlanti
E) Birleşmiş Milletlere katılması

4. Aşağıdakilerden hangisi ile Almanya I. Dünya Savaşı'nın ardından uluslararası işbirliği içine dahil oldu? A) Versay Antlaşması B) Locarno Antlaşması C) Sevr Antlaşması D) Balkan Antlanti E) Birleşmiş Milletlere katılması

Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster