Soru:

3. na itaat etti. Türk milletini 1876 tarihinde yürürlüğe giren Kanunuesasi'de "Osmanlı saltanatı ve halifeliği hanedanın büyük

3.
na itaat etti.
Türk milletini
1876 tarihinde yürürlüğe giren Kanunuesasi'de "Osmanlı
saltanatı ve halifeliği hanedanın büyük oğluna aittir." mad-
desi yer almıştır.
an, millet ol-
atunu, Tanrı
Bu madde ile;
1. ekberiyet sistemi,
Türk milleti
Hl. hilafet kurumu,
M. monarşik rejim
jim
unsurlarından hangilerinde değişikliğe gidildiği savu-
nulamaz?
C) I ve II
A) Yaldızı
B) Yalnız II
ce dayan-
E) I, I've III
D) I ve III

3. na itaat etti. Türk milletini 1876 tarihinde yürürlüğe giren Kanunuesasi'de "Osmanlı saltanatı ve halifeliği hanedanın büyük oğluna aittir." mad- desi yer almıştır. an, millet ol- atunu, Tanrı Bu madde ile; 1. ekberiyet sistemi, Türk milleti Hl. hilafet kurumu, M. monarşik rejim jim unsurlarından hangilerinde değişikliğe gidildiği savu- nulamaz? C) I ve II A) Yaldızı B) Yalnız II ce dayan- E) I, I've III D) I ve III

Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster