Soru:

1. 2. K D S no İlk Türk devletlerinde merkezî gücün paylaşıldığını ve federasyon benzeri bir yapının görüldüğünü iddia eden bir

1.
2.
K
D
S
no
İlk Türk devletlerinde merkezî gücün
paylaşıldığını ve federasyon benzeri
bir
yapının görüldüğünü iddia eden
bir tarihçi bu iddialarını aşağıdakiler-1
den hangisiyle ispat edemez?
noon
YAZ
-yada-
OKUT
752
A) Boy beylerinin bölgelerindeki ayrı-
calıklarıyla
B) Kurultayda son sözü kağanın söyle-
mesiyle
C) Ülke yönetiminde ikili teşkilatın kul-
lanılmasıyla
D) Hanedan üyelerinin idareci olarak
tayin edilmesiyle
E) Kağanların yanında tiginlerin de et-
kin olabilmesiyle
3

1. 2. K D S no İlk Türk devletlerinde merkezî gücün paylaşıldığını ve federasyon benzeri bir yapının görüldüğünü iddia eden bir tarihçi bu iddialarını aşağıdakiler-1 den hangisiyle ispat edemez? noon YAZ -yada- OKUT 752 A) Boy beylerinin bölgelerindeki ayrı- calıklarıyla B) Kurultayda son sözü kağanın söyle- mesiyle C) Ülke yönetiminde ikili teşkilatın kul- lanılmasıyla D) Hanedan üyelerinin idareci olarak tayin edilmesiyle E) Kağanların yanında tiginlerin de et- kin olabilmesiyle 3

Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster