Soru:

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti batida Avusturya ile savaşır- ken, Anadolu'da Celali isyanlarıyla uğraşmış, doğuda ise İran ile m

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti batida Avusturya ile savaşır-
ken, Anadolu'da Celali isyanlarıyla uğraşmış, doğuda ise
İran ile mücadeleye girişmiştir.
Bu bilgiye göre Osmanlı Devleti ile ilgili,
I. aynı anda pek çok sorunla uğraştığı,+
II. iç ve dış politikada çalkantılı bir dönemden geçtiği,+
III. toplumsal huzuru bozacak gelişmelere maruz kaldığıt
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız il
B) I ve II
D) II ve III
6) I, II ve III
C) I ve ili

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti batida Avusturya ile savaşır- ken, Anadolu'da Celali isyanlarıyla uğraşmış, doğuda ise İran ile mücadeleye girişmiştir. Bu bilgiye göre Osmanlı Devleti ile ilgili, I. aynı anda pek çok sorunla uğraştığı,+ II. iç ve dış politikada çalkantılı bir dönemden geçtiği,+ III. toplumsal huzuru bozacak gelişmelere maruz kaldığıt çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız il B) I ve II D) II ve III 6) I, II ve III C) I ve ili

İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster