Soru:

Türk-İslam Devletleri'nden olan Karahanlılar'da yöneticiler ile halk aynı irktan olmasına rağmen İhşidi, Tolunoğlu, Gazneli gibi

Türk-İslam Devletleri'nden olan Karahanlılar'da yöneticiler ile
halk aynı irktan olmasına rağmen İhşidi, Tolunoğlu, Gazneli
gibi devletlerde yöneticiler Türklerden, halk farklı milletlerden
oluşuyordu.
Bu durumun ortaya çıkmasında etkili olan temel unsur
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dinî yapi
B) Ekonomik durum
C) Yönetim anlayışı
D) Etnik farklılık
E) Siyasi yapi

Türk-İslam Devletleri'nden olan Karahanlılar'da yöneticiler ile halk aynı irktan olmasına rağmen İhşidi, Tolunoğlu, Gazneli gibi devletlerde yöneticiler Türklerden, halk farklı milletlerden oluşuyordu. Bu durumun ortaya çıkmasında etkili olan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Dinî yapi B) Ekonomik durum C) Yönetim anlayışı D) Etnik farklılık E) Siyasi yapi

İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster