Soru:

TES ve TÜRKL k-İslam Devletleri 10. Türkler, Islam dünyasının korunmasında kullanılamaz? / Cold kismdan kurtarmasi Aşağıdakilerd

TES
ve
TÜRKL
k-İslam Devletleri
10. Türkler, Islam dünyasının korunmasında
kullanılamaz?
/ Cold
kismdan kurtarmasi
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı kanıtlamak,
miyet'in yayılmasında önemli görevler üstlenmişlerdir
A) Büyük Selçukluların Abbasi hilafetini Siilerin ban
B) Abbasilerin Bizans sınırında savunma amachi
oluşturdukları uç bölgelere Türkleri yerleştirmeleri
C) Anadolu Selçuklularının Anadolu Türk siyasal bir
liğini sağlamalari
D) Eyyubilerin Kudüs'ü Haçlılardan geri almaları
E) Osmanlıların Avrupa'da gaza ve cihat amaçlı
savaşlar yapmalar
1. Büyük Selçuk
ların vergi ge
maaş karşılıg
gelirleri orar
muşlardır. A
ğiştirilmeder
daraltılmıştı
Anadolu s
kilerden ha
Çin
a
Türk
se-
ve
son)
A) İktalard
lıkların
B) Toprat
ni arti
C) Merke
o
mayı
Sosy
may
E) Tari
3-
2 Karaha
karekök
11. Selçuklularda görülen,
T. Dandanakan Zaferi sonrası toplanan kurultayda
Tuğrul Bey'in hükümdar olmasına karar verilmesi
II. Tuğrul Bey'in fethedilen toprakları hanedan üyele-
ri arasında paylaştırması
durumlar birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Askerî zaferlerin siyasi zaferleri getirdiği
B) Jaht kavgalarının önlenmeye çalışıldığı
C) Orta Asya Türk devlet geleneğinin sürdürüldüğü
D) Kurultayın yönetimde son söz sahibi olduğu
E) Selçuklu Devleti'nin demokratik yollarla yönetildiği
I. me
ba
II. is
m
m
III. re
özel
rine
kan
A)
3. T
mî yazış.
r
12. Karahanlılar diplomatik yazmalarını lygur harfleriy-
le ve Türkçe yaptıkları
malarında Arapçayı, Bi
Farsçay!
kullanmışlardır.
Bu durum aşağıdaki
andırıla-
C
?

TES ve TÜRKL k-İslam Devletleri 10. Türkler, Islam dünyasının korunmasında kullanılamaz? / Cold kismdan kurtarmasi Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı kanıtlamak, miyet'in yayılmasında önemli görevler üstlenmişlerdir A) Büyük Selçukluların Abbasi hilafetini Siilerin ban B) Abbasilerin Bizans sınırında savunma amachi oluşturdukları uç bölgelere Türkleri yerleştirmeleri C) Anadolu Selçuklularının Anadolu Türk siyasal bir liğini sağlamalari D) Eyyubilerin Kudüs'ü Haçlılardan geri almaları E) Osmanlıların Avrupa'da gaza ve cihat amaçlı savaşlar yapmalar 1. Büyük Selçuk ların vergi ge maaş karşılıg gelirleri orar muşlardır. A ğiştirilmeder daraltılmıştı Anadolu s kilerden ha Çin a Türk se- ve son) A) İktalard lıkların B) Toprat ni arti C) Merke o mayı Sosy may E) Tari 3- 2 Karaha karekök 11. Selçuklularda görülen, T. Dandanakan Zaferi sonrası toplanan kurultayda Tuğrul Bey'in hükümdar olmasına karar verilmesi II. Tuğrul Bey'in fethedilen toprakları hanedan üyele- ri arasında paylaştırması durumlar birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Askerî zaferlerin siyasi zaferleri getirdiği B) Jaht kavgalarının önlenmeye çalışıldığı C) Orta Asya Türk devlet geleneğinin sürdürüldüğü D) Kurultayın yönetimde son söz sahibi olduğu E) Selçuklu Devleti'nin demokratik yollarla yönetildiği I. me ba II. is m m III. re özel rine kan A) 3. T mî yazış. r 12. Karahanlılar diplomatik yazmalarını lygur harfleriy- le ve Türkçe yaptıkları malarında Arapçayı, Bi Farsçay! kullanmışlardır. Bu durum aşağıdaki andırıla- C ?

İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster