Soru:

SOSYAL BİLİMLER TE TYT / SOSYAL BİLİMLER Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din dersi olm

SOSYAL BİLİMLER TE
TYT / SOSYAL BİLİMLER
Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din
dersi olmak üzere toplam 20 soru vardır.
3.
1. Hammurabi, hazırlattığı kanunnamenin giriş bölümün-
de tanrılar tarafından seçildiğini ve çıkardığı kanunla-
rin kendisine Güneş Tanrısı Şamaş tarafından verildiğini
belirterek şunları söylemiştir: "... Enlil'in çağırdığı Çoban
Hammurabi'yim ben. Babil'in adını büyüten, efendisi
Marduk'un gönlünü hoş eden, halkına bolluk suyu temin
eden, memleketin koruyucusu, kralların kralıyım ben.
Marduk insanları doğru idare etmek ve memleketin ida-
resini ele almakla beni görevlendirdiği zaman memleketin
diline doğruluk ve adalet koydum.”
Buna göre Babil Kralı Hammurabi ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) Meşruiyetini ilahi bir güce dayandırmıştır.
B) Sosyal devlet anlayışını benimsemiştir
C) Dine dayalı bir hukuk anlayışı oluşturmuştur.
D) Soylu sınıfın yönetimdeki etkisini arttırmıştır.
E) Monarşiye dayalı bir rejim uygulamıştır.

SOSYAL BİLİMLER TE TYT / SOSYAL BİLİMLER Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din dersi olmak üzere toplam 20 soru vardır. 3. 1. Hammurabi, hazırlattığı kanunnamenin giriş bölümün- de tanrılar tarafından seçildiğini ve çıkardığı kanunla- rin kendisine Güneş Tanrısı Şamaş tarafından verildiğini belirterek şunları söylemiştir: "... Enlil'in çağırdığı Çoban Hammurabi'yim ben. Babil'in adını büyüten, efendisi Marduk'un gönlünü hoş eden, halkına bolluk suyu temin eden, memleketin koruyucusu, kralların kralıyım ben. Marduk insanları doğru idare etmek ve memleketin ida- resini ele almakla beni görevlendirdiği zaman memleketin diline doğruluk ve adalet koydum.” Buna göre Babil Kralı Hammurabi ile ilgili aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) Meşruiyetini ilahi bir güce dayandırmıştır. B) Sosyal devlet anlayışını benimsemiştir C) Dine dayalı bir hukuk anlayışı oluşturmuştur. D) Soylu sınıfın yönetimdeki etkisini arttırmıştır. E) Monarşiye dayalı bir rejim uygulamıştır.