Soru:

Kol Or da re int 4. Türkiye Selçuklu Devleti ordu teşkilatlanma- sında büyük ölçüde Büyük Selçuklu Devleti'ni örnek almıştır Tür

Kol
Or
da
re
int
4. Türkiye Selçuklu Devleti ordu teşkilatlanma-
sında büyük ölçüde Büyük Selçuklu Devleti'ni
örnek almıştır
Türkiye Selçuklu Devleti'nin ordudaki
bölümlerden hangisini Büyük Selçuklu
Devleti'nde almış olamaz?
A) Hassa askerleri B) Sipahiler
C) Donanma
D) Türkmenler
E) Ikta askerleri

Kol Or da re int 4. Türkiye Selçuklu Devleti ordu teşkilatlanma- sında büyük ölçüde Büyük Selçuklu Devleti'ni örnek almıştır Türkiye Selçuklu Devleti'nin ordudaki bölümlerden hangisini Büyük Selçuklu Devleti'nde almış olamaz? A) Hassa askerleri B) Sipahiler C) Donanma D) Türkmenler E) Ikta askerleri

İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster