Soru:

E) Sazlıdere Savaşı 4. Aşağıdaki devletlerden hangisi lle Osmanlı Devleti arasında Edirne-Segedin Antlaşması Imzalanmıştır? A) B

E) Sazlıdere Savaşı
4. Aşağıdaki devletlerden hangisi lle Osmanlı
Devleti arasında Edirne-Segedin Antlaşması
Imzalanmıştır?
A) Bosna Prensliği
B) Bizans Imparatorluğu
C) Macar Krallığı
D) Elak Prensligi
E) Sirp Krallığı
gisinin Fetret

E) Sazlıdere Savaşı 4. Aşağıdaki devletlerden hangisi lle Osmanlı Devleti arasında Edirne-Segedin Antlaşması Imzalanmıştır? A) Bosna Prensliği B) Bizans Imparatorluğu C) Macar Krallığı D) Elak Prensligi E) Sirp Krallığı gisinin Fetret

İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster