Soru:

2. Türk ilinin coğrafyasına, Türk etnografyasına, Türk eko- nomik, siyasi ve toplumsal hayatına, eski Türklerin inanç- larına ai

2.
Türk ilinin coğrafyasına, Türk etnografyasına, Türk eko-
nomik, siyasi ve toplumsal hayatına, eski Türklerin inanç-
larına ait bilgi içermektedir.
Karahanlılar zamanında Yusuf Has Hacib tarafından
yazılan bu eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasetname
B) Divan-ı Hikmet
C) Kutadgu Bilig
D) Divan-Lügatit Türk
E) Atabetül Hakayık
N

2. Türk ilinin coğrafyasına, Türk etnografyasına, Türk eko- nomik, siyasi ve toplumsal hayatına, eski Türklerin inanç- larına ait bilgi içermektedir. Karahanlılar zamanında Yusuf Has Hacib tarafından yazılan bu eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Siyasetname B) Divan-ı Hikmet C) Kutadgu Bilig D) Divan-Lügatit Türk E) Atabetül Hakayık N

İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster