• Dersler
  • Tarih
  • İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi Konuları

İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi Soruları

TES
ve
TÜRKL
k-İslam Devletleri
10. Türkler, Islam dünyasının korunmasında
kullanılamaz?
/ Cold
kismdan kurtarmasi
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı kanıtlamak,
miyet'in yayılmasında önemli görevler üstlenmişlerdir
A) Büyük Selçukluların Abbasi hilafetini

Tarih

İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi

TES ve TÜRKL k-İslam Devletleri 10. Türkler, Islam dünyasının korunmasında kullanılamaz? / Cold kismdan kurtarmasi Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı kanıtlamak, miyet'in yayılmasında önemli görevler üstlenmişlerdir A) Büyük Selçukluların Abbasi hilafetini Siilerin ban B) Abbasilerin Bizans sınırında savunma amachi oluşturdukları uç bölgelere Türkleri yerleştirmeleri C) Anadolu Selçuklularının Anadolu Türk siyasal bir liğini sağlamalari D) Eyyubilerin Kudüs'ü Haçlılardan geri almaları E) Osmanlıların Avrupa'da gaza ve cihat amaçlı savaşlar yapmalar 1. Büyük Selçuk ların vergi ge maaş karşılıg gelirleri orar muşlardır. A ğiştirilmeder daraltılmıştı Anadolu s kilerden ha Çin a Türk se- ve son) A) İktalard lıkların B) Toprat ni arti C) Merke o mayı Sosy may E) Tari 3- 2 Karaha karekök 11. Selçuklularda görülen, T. Dandanakan Zaferi sonrası toplanan kurultayda Tuğrul Bey'in hükümdar olmasına karar verilmesi II. Tuğrul Bey'in fethedilen toprakları hanedan üyele- ri arasında paylaştırması durumlar birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Askerî zaferlerin siyasi zaferleri getirdiği B) Jaht kavgalarının önlenmeye çalışıldığı C) Orta Asya Türk devlet geleneğinin sürdürüldüğü D) Kurultayın yönetimde son söz sahibi olduğu E) Selçuklu Devleti'nin demokratik yollarla yönetildiği I. me ba II. is m m III. re özel rine kan A) 3. T mî yazış. r 12. Karahanlılar diplomatik yazmalarını lygur harfleriy- le ve Türkçe yaptıkları malarında Arapçayı, Bi Farsçay! kullanmışlardır. Bu durum aşağıdaki andırıla- C ?

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

done

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE