Soru:

O 2. 5. "Tür! day Abbasi Devleti'nin merkezi otoritesinin zayıflaması ile Abbasi- lere bağlı emir-ul umeraların kendi bölgelerin

O
2.
5.
"Tür!
day
Abbasi Devleti'nin merkezi otoritesinin zayıflaması ile Abbasi-
lere bağlı emir-ul umeraların kendi bölgelerinde bağımsızlık-
larını ilan etmeleri sonucunda ortaya çıkan feodal devletlere
"Tevaifül Mülük" devletleri denir. Bu şekilde kurulan devletler-
den Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti olma
özelliğine sahiptir.
ratik
öğ
yet
1.
Buna göre Abbasilerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?
DERS
MARKET
III
A) Siyasi birlik bozulmuştur.
B) Ülke sınırlarında değişiklikler yaşanmıştır.
C) Devletin yıkılmasında iç mücadeleler etkili olmuştur.
D) Kuzey Afrika'ya İslamiyet, Türkler tarafından yayılmıştır.
E) Türkler Abbasi yönetiminde önemli görevler üstlenmişler-
dir.

O 2. 5. "Tür! day Abbasi Devleti'nin merkezi otoritesinin zayıflaması ile Abbasi- lere bağlı emir-ul umeraların kendi bölgelerinde bağımsızlık- larını ilan etmeleri sonucunda ortaya çıkan feodal devletlere "Tevaifül Mülük" devletleri denir. Bu şekilde kurulan devletler- den Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti olma özelliğine sahiptir. ratik öğ yet 1. Buna göre Abbasilerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ula- şılamaz? DERS MARKET III A) Siyasi birlik bozulmuştur. B) Ülke sınırlarında değişiklikler yaşanmıştır. C) Devletin yıkılmasında iç mücadeleler etkili olmuştur. D) Kuzey Afrika'ya İslamiyet, Türkler tarafından yayılmıştır. E) Türkler Abbasi yönetiminde önemli görevler üstlenmişler- dir.

İslamiyet'in Doğuşu ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster