Soru:

B) Devletin ekonomik an n i C) Devletlerin kısa sürede yıkılmasına D) Devletin siyasi gücünün artmasına 6. ni ilk akınl agi Pasi

B) Devletin ekonomik
an
n
i
C) Devletlerin kısa sürede yıkılmasına
D) Devletin siyasi gücünün artmasına
6.
ni
ilk akınl
agi
Pasinl
3. Aşağıdakilerden hangisi Arap Yarımada-
sı'nda İslamiyet'in yayılmasından sonra
görülen gelişmelerden biri değildir?
aket
?
Ken-
A) Mekkeli putperestlerin Müslümanlara zu-
lüm yapması
B) Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye
göç etmesi
Şemac
lerder
bir-
C) Mekkelilerle Medinelilerin savaşması
A) Mir
ekte
C) Ta
D) Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi
Onite
Kültür ve Miras

B) Devletin ekonomik an n i C) Devletlerin kısa sürede yıkılmasına D) Devletin siyasi gücünün artmasına 6. ni ilk akınl agi Pasinl 3. Aşağıdakilerden hangisi Arap Yarımada- sı'nda İslamiyet'in yayılmasından sonra görülen gelişmelerden biri değildir? aket ? Ken- A) Mekkeli putperestlerin Müslümanlara zu- lüm yapması B) Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi Şemac lerder bir- C) Mekkelilerle Medinelilerin savaşması A) Mir ekte C) Ta D) Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi Onite Kültür ve Miras

İslamiyet'in Doğuşu ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster