Soru:

AT Tarihsel bulgular bir araştırm ortaya çıkartılır. B) Tarih bilimi belli bir yöntem takip etmektedir. Doğa olaylarının kesin k

AT Tarihsel bulgular bir araştırm
ortaya çıkartılır.
B) Tarih bilimi belli bir yöntem takip etmektedir.
Doğa olaylarının kesin kanunları olmasına rağ-
men tarihin kanunları yoktur.
+
Tarih bilimi, insan merkezli olarak ilerler.
E) Zamanı geriye döndürmek mümkün olmadığın-
dan geçmiş, günümüz değer yargılarıyla değer-
+
C C
lendirilir.
2. Islamiyet'in ilk yayıldığı dönem de Müslümanlara
savaş izni verilmemiştir. Ancak hicretin ikinci yi-
linin başında tahammül etme ve boyun eğmenin
yerine savaşa izin verilmesi cihadın meşru kılın-
masında etkili olmuştur.
Buna göre Müslümanların cihada başlamasın-
da;
I. meşru savunma,
+
II. devletin sınırlarını güvenceye alma,
Lulusçu-ayaklanmaları engelleme
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II -C) Yalnız !!!
D) I ve II
E) 1, ve til

AT Tarihsel bulgular bir araştırm ortaya çıkartılır. B) Tarih bilimi belli bir yöntem takip etmektedir. Doğa olaylarının kesin kanunları olmasına rağ- men tarihin kanunları yoktur. + Tarih bilimi, insan merkezli olarak ilerler. E) Zamanı geriye döndürmek mümkün olmadığın- dan geçmiş, günümüz değer yargılarıyla değer- + C C lendirilir. 2. Islamiyet'in ilk yayıldığı dönem de Müslümanlara savaş izni verilmemiştir. Ancak hicretin ikinci yi- linin başında tahammül etme ve boyun eğmenin yerine savaşa izin verilmesi cihadın meşru kılın- masında etkili olmuştur. Buna göre Müslümanların cihada başlamasın- da; I. meşru savunma, + II. devletin sınırlarını güvenceye alma, Lulusçu-ayaklanmaları engelleme durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II -C) Yalnız !!! D) I ve II E) 1, ve til

İslamiyet'in Doğuşu ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster