Soru:

9. 8 Hz. Ömer Dönemi'nde, kuşatmaya direnen Kudüs ve Iskenderiye'nin teslim olmasına karşılık, buralardaki Hristiyanlara cizye ö

9.
8
Hz. Ömer Dönemi'nde, kuşatmaya direnen Kudüs ve
Iskenderiye'nin teslim olmasına karşılık, buralardaki
Hristiyanlara cizye ödemek koşuluyla can ve mal gü-
venliği ile din hürriyeti sağlanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaz?
A) Fethedilen bölgelerdeki insanlara hoşgörülü davra-
nıldığını
B) Devlet gelirinin artırılmaya çalışıldığını
C) İslamiyet'in yayılması için çaba harcandığını
D) İslam Devleti'nin sınırlarının Arap Yarımadası'nın
dışına taştığını
E) Müslüman olmayanların da yönetime katıldığını
İMLERİ YAYINLARI
A

9. 8 Hz. Ömer Dönemi'nde, kuşatmaya direnen Kudüs ve Iskenderiye'nin teslim olmasına karşılık, buralardaki Hristiyanlara cizye ödemek koşuluyla can ve mal gü- venliği ile din hürriyeti sağlanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaz? A) Fethedilen bölgelerdeki insanlara hoşgörülü davra- nıldığını B) Devlet gelirinin artırılmaya çalışıldığını C) İslamiyet'in yayılması için çaba harcandığını D) İslam Devleti'nin sınırlarının Arap Yarımadası'nın dışına taştığını E) Müslüman olmayanların da yönetime katıldığını İMLERİ YAYINLARI A