Soru:

7. Aşağıdakilerden hangisi, Dört Halife Devri'nde yö- netime geçen halifelerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Segimle y

7.
Aşağıdakilerden hangisi, Dört Halife Devri'nde yö-
netime geçen halifelerin ortak özelliklerinden biri
değildir?
A) Segimle yönetime geçmeleri
(B) Aynı aileye mensup olmaları
Le) Şeriat kurallarını uygulamaları
LD) Hz. Muhammed'in yanında yer almaları
E) Toplumun ileri gelenlerinden olmaları
69

7. Aşağıdakilerden hangisi, Dört Halife Devri'nde yö- netime geçen halifelerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Segimle yönetime geçmeleri (B) Aynı aileye mensup olmaları Le) Şeriat kurallarını uygulamaları LD) Hz. Muhammed'in yanında yer almaları E) Toplumun ileri gelenlerinden olmaları 69

İslamiyet'in Doğuşu ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster