Soru:

3. İslamiyet öncesi Arabistan'da barışın hâkim olduğu "Haram Ayları"nda Mekke ve çevresinde panayırlar kurulur, ticaret yapılır,

3. İslamiyet öncesi Arabistan'da barışın hâkim olduğu
"Haram Ayları"nda Mekke ve çevresinde panayırlar
kurulur, ticaret yapılır, eğlenceler ve şiir yarışmaları
düzenlenirdi. Bu dönemde ayrıca putların bulunduğu
Kabe ziyaret edilirdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
A) Sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşandığı
B) Toplumsal barışın sağlandığı
C) Arapçanın farklı coğrafyalara yayıldığı
D) Arap edebiyatının geliştiği
E) Dini etkinliklerin yapıldığı

3. İslamiyet öncesi Arabistan'da barışın hâkim olduğu "Haram Ayları"nda Mekke ve çevresinde panayırlar kurulur, ticaret yapılır, eğlenceler ve şiir yarışmaları düzenlenirdi. Bu dönemde ayrıca putların bulunduğu Kabe ziyaret edilirdi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez? A) Sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşandığı B) Toplumsal barışın sağlandığı C) Arapçanın farklı coğrafyalara yayıldığı D) Arap edebiyatının geliştiği E) Dini etkinliklerin yapıldığı