Soru:

3. İslamiyet öncesi Arabistan'da barışın hâkim olduğu "Haram Ayları"nda Mekke ve çevresinde panayırlar kurulur, ticaret yapılır,

3. İslamiyet öncesi Arabistan'da barışın hâkim olduğu
"Haram Ayları"nda Mekke ve çevresinde panayırlar
kurulur, ticaret yapılır, eğlenceler ve şiir yarışmaları
düzenlenirdi. Bu dönemde ayrıca putların bulundu-
oğu Kâbe ziyaret edilirdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürüle-
mez?
A) Sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşandığı
B) Toplumsal barışın sağlandığı
C) Arapçanın farklı coğrafyalara yayıldığı
Arap edebiyatının geliştiği
E) Dini etkinliklerin yapıldığı

3. İslamiyet öncesi Arabistan'da barışın hâkim olduğu "Haram Ayları"nda Mekke ve çevresinde panayırlar kurulur, ticaret yapılır, eğlenceler ve şiir yarışmaları düzenlenirdi. Bu dönemde ayrıca putların bulundu- oğu Kâbe ziyaret edilirdi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürüle- mez? A) Sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşandığı B) Toplumsal barışın sağlandığı C) Arapçanın farklı coğrafyalara yayıldığı Arap edebiyatının geliştiği E) Dini etkinliklerin yapıldığı

İslamiyet'in Doğuşu ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster