Soru:

3. İslam Devleti'nde Hz. Muhammet'ten sonra devlet başkanı olan kişiye halife sanı verilmiştir. Ancak Dört Halife Dönemi'nin ard

3.
İslam Devleti'nde Hz. Muhammet'ten sonra devlet
başkanı olan kişiye halife sanı verilmiştir. Ancak Dört
Halife Dönemi'nin ardından halifenin dini ve siyasi oto-
ritesi, İslam dünyasının tümünde kabul görmemiştir.
Buna, İslam tarihinde görülen,
1. Emevi halifelerinin güttüğü Arap milliyetçiliği si-
yasetine karşı tepkilerin ortaya çıkması,
II. Abbasiler, Fatimiler ve Endülüs Emevilerinde ol-
mak üzere aynı anda üç halifenin olması,
III. Dört Halife Dönemi'nde Kur'an-ı Kerim'in kitap
hâline getirilmesi ve çoğaltılması
durumlarından hangilerinin kanit olduğu savunu-
labilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
13

3. İslam Devleti'nde Hz. Muhammet'ten sonra devlet başkanı olan kişiye halife sanı verilmiştir. Ancak Dört Halife Dönemi'nin ardından halifenin dini ve siyasi oto- ritesi, İslam dünyasının tümünde kabul görmemiştir. Buna, İslam tarihinde görülen, 1. Emevi halifelerinin güttüğü Arap milliyetçiliği si- yasetine karşı tepkilerin ortaya çıkması, II. Abbasiler, Fatimiler ve Endülüs Emevilerinde ol- mak üzere aynı anda üç halifenin olması, III. Dört Halife Dönemi'nde Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılması durumlarından hangilerinin kanit olduğu savunu- labilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 13

İslamiyet'in Doğuşu ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster