Soru:

1. Mekkeliler ile Müslümanlar arasında 628 yılında yapı- lan Hubeydiye Antlaşması'nın, Müslümanlar, o yıl Kâbe'yi ziyaret etmeye

1.
Mekkeliler ile Müslümanlar arasında 628 yılında yapı-
lan Hubeydiye Antlaşması'nın,
Müslümanlar, o yıl Kâbe'yi ziyaret etmeyecekler; bu-
na karşılık ertesi yıl hac yapacaklar, Mekkeliler ise
hac sırasında şehri boşaltacaklardı.
Reşit olmayan Mekkeli Müslümanlardan Medine'ye
sığınanlar geri verilecekti. Medine'den Mekke'ye sığı-
nanlar ise geri verilmeyecekti.
Arap kabileleri Mekkeliler ve Müslümanlardan iste-
dikleri tarafı tutabilecekler ancak Mekkeliler ve Müs-
lümanlar kendilerine destekleyen kabilelere herhan-
gi bir yardımda bulunmayacaklardı.
• iki taraf arasında on yıl süreyle savaş yapılmayacaktı.
maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?
A) Mekkelilerin Müslümanları resmen tanıdığına
B) İslamiyet'in yayılmasının engellenmek istendiğine
Mekkelilerin Müslümanların siyasi üstünlüğünü kabul
ettiğine
D) Antlaşmanın bazı maddelerinde mütekabiliyet esasına
uyulmadığına
E) Barış döneminin İslamiyet'in daha kolay tanıtılmasına
ortam hazırlayacağına

1. Mekkeliler ile Müslümanlar arasında 628 yılında yapı- lan Hubeydiye Antlaşması'nın, Müslümanlar, o yıl Kâbe'yi ziyaret etmeyecekler; bu- na karşılık ertesi yıl hac yapacaklar, Mekkeliler ise hac sırasında şehri boşaltacaklardı. Reşit olmayan Mekkeli Müslümanlardan Medine'ye sığınanlar geri verilecekti. Medine'den Mekke'ye sığı- nanlar ise geri verilmeyecekti. Arap kabileleri Mekkeliler ve Müslümanlardan iste- dikleri tarafı tutabilecekler ancak Mekkeliler ve Müs- lümanlar kendilerine destekleyen kabilelere herhan- gi bir yardımda bulunmayacaklardı. • iki taraf arasında on yıl süreyle savaş yapılmayacaktı. maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) Mekkelilerin Müslümanları resmen tanıdığına B) İslamiyet'in yayılmasının engellenmek istendiğine Mekkelilerin Müslümanların siyasi üstünlüğünü kabul ettiğine D) Antlaşmanın bazı maddelerinde mütekabiliyet esasına uyulmadığına E) Barış döneminin İslamiyet'in daha kolay tanıtılmasına ortam hazırlayacağına