Soru:

TEST 1. Bu testte Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15) ilgili toplam 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kagi

TEST
1. Bu testte Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15)
ilgili toplam 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kagidinin Sosyal Bilimler Testi için
1. "UNESCO Dünya Mirasi" listesine alınan Göbeklite-
pe kazılarında, MO 10.000 yıllarına ait konut özelliği
taşımayan, dini ve ayinsel amaçlı bırakılmiş yapılar
merkezde ikiz (T) şeklinde dikili taş ile onu çevre-
leyen taşlar ve duvarlara rastlanmıştır. Günümüze
kadar keşfedilen en erken tarihli dini mimarinin içe-
risinde yer alan Göbeklitepe'de; taş aletler, heykeller
ve bitki kalıntıları bulunmuştur.
Yalnız bu bilgilere göre Göbeklitepe ile ilgili olarak,
Günümüzden yaklaşık on iki bin yıl öncesine ait
kültür merkezidir.
II. insanlık tarihine ait ilk yerleşik yaşam izlerini içerir.
ul. Dini ve ayinsel nitelikli insanlık tarihine ait ilk bu-
luntular çıkarılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız
D) I ve III E) I, I ve III
2. İlk Türk devletlerinde hukukun temelini şekille-
rinden Töre'nin oluşumunda,
1. kut anlayışı doğrultusunda kağanlar tarafından
konulan kurallar,
11. kurultaylarda alınan kararlar,
II. sosyal düzeni sağlayan örf, adet, gelenek ve ah-
laki değerler
unsurlarından hangilerinin belirleyici olduğu sa-

TEST 1. Bu testte Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15) ilgili toplam 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kagidinin Sosyal Bilimler Testi için 1. "UNESCO Dünya Mirasi" listesine alınan Göbeklite- pe kazılarında, MO 10.000 yıllarına ait konut özelliği taşımayan, dini ve ayinsel amaçlı bırakılmiş yapılar merkezde ikiz (T) şeklinde dikili taş ile onu çevre- leyen taşlar ve duvarlara rastlanmıştır. Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dini mimarinin içe- risinde yer alan Göbeklitepe'de; taş aletler, heykeller ve bitki kalıntıları bulunmuştur. Yalnız bu bilgilere göre Göbeklitepe ile ilgili olarak, Günümüzden yaklaşık on iki bin yıl öncesine ait kültür merkezidir. II. insanlık tarihine ait ilk yerleşik yaşam izlerini içerir. ul. Dini ve ayinsel nitelikli insanlık tarihine ait ilk bu- luntular çıkarılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) I ve III E) I, I ve III 2. İlk Türk devletlerinde hukukun temelini şekille- rinden Töre'nin oluşumunda, 1. kut anlayışı doğrultusunda kağanlar tarafından konulan kurallar, 11. kurultaylarda alınan kararlar, II. sosyal düzeni sağlayan örf, adet, gelenek ve ah- laki değerler unsurlarından hangilerinin belirleyici olduğu sa-

İnsanlığın İlk Dönemleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster