Soru:

E C C E A C eis Testi - III 9. Kibele Arternis Tapınağ 1, KARADENİZ Gorli ITT Hattuşaş FRIOYA Atina Sardes IYONYA LİDYA Sparta E

E
C
C
E
A
C
eis Testi - III
9.
Kibele
Arternis Tapınağ
1,
KARADENİZ
Gorli ITT
Hattuşaş
FRIOYA
Atina
Sardes
IYONYA LİDYA
Sparta Efes
HAZAR DENIZI
URARTU
Tuşpa
ASUR
Şam
AKAD
O-
sik
AKDENIZ
iskenderiye İBRANİLER
Kudüs
Menfis
BABİL
ELAM
SÜMER
Haritada aşağıdaki medeniyet havzalarından
hangisinin özelliğinin gösterildiği söylenebilir?
:eis
Yoynton
C Mezopotamya
A) Yunan B Anadolu
D) Misir
E) Hint
II
10.
Tarih boyunca toplumlar/hayat tarzları
sanat anlayışları, ekonomik faaliyetleri

E C C E A C eis Testi - III 9. Kibele Arternis Tapınağ 1, KARADENİZ Gorli ITT Hattuşaş FRIOYA Atina Sardes IYONYA LİDYA Sparta Efes HAZAR DENIZI URARTU Tuşpa ASUR Şam AKAD O- sik AKDENIZ iskenderiye İBRANİLER Kudüs Menfis BABİL ELAM SÜMER Haritada aşağıdaki medeniyet havzalarından hangisinin özelliğinin gösterildiği söylenebilir? :eis Yoynton C Mezopotamya A) Yunan B Anadolu D) Misir E) Hint II 10. Tarih boyunca toplumlar/hayat tarzları sanat anlayışları, ekonomik faaliyetleri