Soru:

Anadolu'da halk göçebeler, köylüler, şehirliler gibi ayrılmış olmalarına karşın Orta Çağ Avru- pa'sındaki gibi feodal bir yapı o

Anadolu'da halk göçebeler, köylüler, şehirliler
gibi ayrılmış olmalarına karşın Orta Çağ Avru-
pa'sındaki gibi feodal bir yapı oluşmamıştır.
Aşağıdakilerden hangisine, dayanarak
Anadolu'da feodal bir yapının oluşmadi-
ğını söylemek mümkündür?
A) Nüfusun az olmasına
B) Halkın çoğunluğunun Türklerden oluşma-
sina
C) Tarımın temel geçim kaynağı olmasına
D) Halkın yasalar karşısında eşit sayılmasına
E) Devşirme sisteminin uygulanmasına

Anadolu'da halk göçebeler, köylüler, şehirliler gibi ayrılmış olmalarına karşın Orta Çağ Avru- pa'sındaki gibi feodal bir yapı oluşmamıştır. Aşağıdakilerden hangisine, dayanarak Anadolu'da feodal bir yapının oluşmadi- ğını söylemek mümkündür? A) Nüfusun az olmasına B) Halkın çoğunluğunun Türklerden oluşma- sina C) Tarımın temel geçim kaynağı olmasına D) Halkın yasalar karşısında eşit sayılmasına E) Devşirme sisteminin uygulanmasına

İnsanlığın İlk Dönemleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster