Soru:

8. eis Yeyinten R Orhan Bey Dönemi'nde, Karesioğulları Osmanlı hâkimiyeti altına alınmış, Yaya ve Müsellemlerden oluşan ilk düze

8.
eis
Yeyinten
R
Orhan Bey Dönemi'nde,
Karesioğulları Osmanlı hâkimiyeti altına alınmış,
Yaya ve Müsellemlerden oluşan ilk düzenli ordu
kurulmuş,
İznik'te ilk Osmanlı medresesi açılmıştır.
Bu bilgiye göre Orhan Bey Dönemi ile ilgili,
1. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda
adım atıldığı,
II. askerî faaliyetlerde başarının artırılmasına yönelik
çalışmalar yapıldığı,
III. ülke içinde okuma-Yazma bilenlerin sayısının artı-
rılmak istendiği
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız
B) I ve II
C) I ve III
E) Il ve III
D) II ve III
60

8. eis Yeyinten R Orhan Bey Dönemi'nde, Karesioğulları Osmanlı hâkimiyeti altına alınmış, Yaya ve Müsellemlerden oluşan ilk düzenli ordu kurulmuş, İznik'te ilk Osmanlı medresesi açılmıştır. Bu bilgiye göre Orhan Bey Dönemi ile ilgili, 1. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda adım atıldığı, II. askerî faaliyetlerde başarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı, III. ülke içinde okuma-Yazma bilenlerin sayısının artı- rılmak istendiği çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız B) I ve II C) I ve III E) Il ve III D) II ve III 60

İnsanlığın İlk Dönemleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster