Soru:

5. Türkiye Selçuklularında, 1. halk ile yöneticiler arasındaki bağın kuvvetli olması, II. ikta sisteminin uygulanması, III. resm

5. Türkiye Selçuklularında,
1. halk ile yöneticiler arasındaki bağın kuvvetli
olması,
II. ikta sisteminin uygulanması,
III. resmi yazışmalarda Farsça'nın, eğitimde
Arapça'nın kullanılması
durumlarından hangilerinin, Türk dilindeki ge-
lişmenin yavaşlamasına neden olduğu savu-
nulabilir?
C) Yalnız III
A) Yalnız! B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve II

5. Türkiye Selçuklularında, 1. halk ile yöneticiler arasındaki bağın kuvvetli olması, II. ikta sisteminin uygulanması, III. resmi yazışmalarda Farsça'nın, eğitimde Arapça'nın kullanılması durumlarından hangilerinin, Türk dilindeki ge- lişmenin yavaşlamasına neden olduğu savu- nulabilir? C) Yalnız III A) Yalnız! B) Yalnız II D) I ve II E) II ve II

İnsanlığın İlk Dönemleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster