Soru:

2. 4 Diyarbakır yakınlarında yapılan arkeolojik kazılar sonucun- da saban parçalarına, sulama kanallarına, deniz kabukla- rindan

2.
4
Diyarbakır yakınlarında yapılan arkeolojik kazılar sonucun-
da saban parçalarına, sulama kanallarına, deniz kabukla-
rindan yapılmış süs eşyalarına, (kil
, bakır ve tunçtan yapı-
lan araç-gereçlere ulaşılmıştır.
Buna göre bu bölgede yaşamış olan insanlarla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Üretim hayatına geçtikleri
B) Ateşi kullanmayı öğrendikleri
e Tarih çağlarına geçemedikleri
D) Tüm maden devirlerini yaşadıkları
E) Başka toplumlarla ticari ilişkiler kurdukları

2. 4 Diyarbakır yakınlarında yapılan arkeolojik kazılar sonucun- da saban parçalarına, sulama kanallarına, deniz kabukla- rindan yapılmış süs eşyalarına, (kil , bakır ve tunçtan yapı- lan araç-gereçlere ulaşılmıştır. Buna göre bu bölgede yaşamış olan insanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Üretim hayatına geçtikleri B) Ateşi kullanmayı öğrendikleri e Tarih çağlarına geçemedikleri D) Tüm maden devirlerini yaşadıkları E) Başka toplumlarla ticari ilişkiler kurdukları