Soru:

üye olmustur 1934'de Balkan Antantı'na katılmist 1937'de Sadabat Paktina katilmistir Buna göre aşağıdakilerden hangisooylenemez?

üye olmustur
1934'de Balkan Antantı'na katılmist
1937'de Sadabat Paktina katilmistir
Buna göre aşağıdakilerden hangisooylenemez?
AY Turkiye banstan yanadur
B) Ortak duşmanlara karşı savunma bloku oluşturul
muştur.
C) Bölgede yalnız kalmamak istenmiştir.
D Balkanlar ve Ortadoğu'da güvenlik sağlanmak is.
tenmiştir.
Akdeniz'de tek güç olunmak istenmiştir.
5.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde, Türkiye'nin Boğazla-
rin iki yanında asker bulundurması kararlaştırılmıştır.
Buna göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne katı-
lan ülkelerin;
1. Askerlerin siyasetten uzaklaştırılmasına
II. Türkiye'nin topraklarını koruma hakkına
III. Her devletin bağımsızlık anlayışına
195
hangilerine saygı gösterdiği söylenemez?
Al Yalnız
B) Yalnız 11
Cul ve 11
D) Hve lit
E) Hve te
5. Bir devletin diğer devletlerle olan ilişkilerinde ulusal çı-
karları korumak amacıyla gözettiği ilkeler, o devletin dış
politikasının esaslarını belirler.
Buna göre aşağıdaki dış politikadaki gelişmelerin
aykırı bir durum
Pro

üye olmustur 1934'de Balkan Antantı'na katılmist 1937'de Sadabat Paktina katilmistir Buna göre aşağıdakilerden hangisooylenemez? AY Turkiye banstan yanadur B) Ortak duşmanlara karşı savunma bloku oluşturul muştur. C) Bölgede yalnız kalmamak istenmiştir. D Balkanlar ve Ortadoğu'da güvenlik sağlanmak is. tenmiştir. Akdeniz'de tek güç olunmak istenmiştir. 5. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde, Türkiye'nin Boğazla- rin iki yanında asker bulundurması kararlaştırılmıştır. Buna göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne katı- lan ülkelerin; 1. Askerlerin siyasetten uzaklaştırılmasına II. Türkiye'nin topraklarını koruma hakkına III. Her devletin bağımsızlık anlayışına 195 hangilerine saygı gösterdiği söylenemez? Al Yalnız B) Yalnız 11 Cul ve 11 D) Hve lit E) Hve te 5. Bir devletin diğer devletlerle olan ilişkilerinde ulusal çı- karları korumak amacıyla gözettiği ilkeler, o devletin dış politikasının esaslarını belirler. Buna göre aşağıdaki dış politikadaki gelişmelerin aykırı bir durum Pro