Soru:

esiy larin 1. Aşağıdakilerden hangisi 1927 yılında gerçekleşmemiştir? 6. Ti 1. 1 1 A) Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Fırkası grubuna

esiy
larin
1. Aşağıdakilerden hangisi 1927 yılında gerçekleşmemiştir?
6. Ti
1.
1
1
A) Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Fırkası grubuna verdiği nutuk
B) Milletvekili genel seçimleri
C) Latin Harflerinin kabulü
D) Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk kez İstanbul'a
gelişi
E) Nüfus sayımının yapılması
(2011 - KPSS / Kamu Yön.)
KPSS)
2
ogon Tilavi

esiy larin 1. Aşağıdakilerden hangisi 1927 yılında gerçekleşmemiştir? 6. Ti 1. 1 1 A) Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Fırkası grubuna verdiği nutuk B) Milletvekili genel seçimleri C) Latin Harflerinin kabulü D) Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk kez İstanbul'a gelişi E) Nüfus sayımının yapılması (2011 - KPSS / Kamu Yön.) KPSS) 2 ogon Tilavi

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
2. Atatürk "Hükümetlerimiz doğrudan doğruya milletin
kendiliğinden oluşturduğu devlet teşkilatlarıdır. Artık
hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık
kalmamıştır. Hükümet millet, millet hükümettir."
sözüyle,
I. laiklik,
II. cumhuriyetçilik,
III. devl

Tarih

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar Soru Çözümü

2. Atatürk "Hükümetlerimiz doğrudan doğruya milletin kendiliğinden oluşturduğu devlet teşkilatlarıdır. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet, millet hükümettir." sözüyle, I. laiklik, II. cumhuriyetçilik, III. devletçilik ilkelerinden hangilerinin önemini vurgulamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 3. Fransız İhtilali'nden sonra Avrupa'da yayılan fikir akımları Atatürk tarafından da benimsenip, kullanılmıştır. Bu fikir akımlarından biri Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmesine hatta yıkılmasına neden olurken, Türkiye Cumhuriyeti'nde birliğin sağlanmasına, ülkenin daha güçlü hale gelmesine katkı sağlamış ve Atatürk ilkeleri arasına girmiştir. Sözü edilen fikir akımı ve Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) Halkçılık D) Ulusçuluk E) İnkılapçılık 4. Cumhuriyet Dönemi'nde görülen, I. devletin beş yıllık kalkınma planını uygulaması, II. Türk Dil ve Tarih kurumlarının açılması, III. ağa, hacı, hafız, paşa, bey unvanlarının kaldırılması gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinde ilgili olduğu ilkelerle doğru gruplandırılmıştır? III III A) Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık B) Halkçılık Laiklik İnkılapçılık C) Devletçilik Halkçılık Laiklik D) Cumhuriyetçilik Devletçilik Laiklik E) Devletçilik Milliyetçilik Halkçılık