Soru:

"Bir millet, varlığı ve haklan İçin bütün kuvvetiyle, bütün fikri ve maddi güçleriyle alakadar olmazsa, bir millet kendi kuvveti

"Bir millet, varlığı ve haklan İçin bütün kuvvetiyle, bütün
fikri ve maddi güçleriyle alakadar olmazsa, bir millet kendi
kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını temin
etmezse başkalarının oyuncağı olmaktan kurtulamaz."
Atatürk'ün yukarıdaki sözünde,
| Ekonomik
1 Kültürel
TIL. Siyasi
gibi "milli güç unsurlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
c) 1 ve 11
D) II ve II
E) 1. Il ve III

"Bir millet, varlığı ve haklan İçin bütün kuvvetiyle, bütün fikri ve maddi güçleriyle alakadar olmazsa, bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını temin etmezse başkalarının oyuncağı olmaktan kurtulamaz." Atatürk'ün yukarıdaki sözünde, | Ekonomik 1 Kültürel TIL. Siyasi gibi "milli güç unsurlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) Yalnız 11 c) 1 ve 11 D) II ve II E) 1. Il ve III

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster