Soru:

5. /benimhocam Ramazan Yetgin dersinde öğrencilerine: Laiklik ilkesi doğrul- tusunda hangi inkılaplar yapılmıştır? sorusunu yöne

5.
/benimhocam
Ramazan Yetgin dersinde öğrencilerine: Laiklik ilkesi doğrul-
tusunda hangi inkılaplar yapılmıştır? sorusunu yöneltmiştir.
Ümit de bu yeniliklerin;
I. Medeni Kanun'un kabul edilmesi,
II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması,
III. medreselerin kapatılması
olduğunu söylemiştir.
Buna göre, Ümit'in verdiği cevaplardan hangileri doğru-
dur?
A) Yalnız !
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

5. /benimhocam Ramazan Yetgin dersinde öğrencilerine: Laiklik ilkesi doğrul- tusunda hangi inkılaplar yapılmıştır? sorusunu yöneltmiştir. Ümit de bu yeniliklerin; I. Medeni Kanun'un kabul edilmesi, II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması, III. medreselerin kapatılması olduğunu söylemiştir. Buna göre, Ümit'in verdiği cevaplardan hangileri doğru- dur? A) Yalnız ! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III