Soru:

5. Atatürk bir konuşmasında, “Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir hâlde bulunuyor ve: 'Ah bir kere hür ol- sak da

5.
Atatürk bir konuşmasında, “Ellerimiz deniz kıyısında ve
zincirlerle bağlı bir hâlde bulunuyor ve: 'Ah bir kere hür ol-
sak da şu denizde bir yüzsek.' diyorduk. İşte bugün özgür-
lüğümüzü kazandık, zincirlerimizi kırdık. Denizde yüzmemi-
ze engel kalmadı. Fakat bir türlü suya giremiyoruz. Amaç,
sadece hür olmak değilmiş. İş, yüzmeyi öğrenmekte ve ikti-
sadi olarak kurtulmanın çaresine bakmaktaymış." ifadeleri-
ne yer vermiştir.
Atatürk'ün bu ifadeleri doğrultusunda;
1. İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması,
II. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çikarılması,
III. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanması
inkılaplarından hangilerinin gerçekleştirildiği savunula-
bilir?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) 1, Il ve III

5. Atatürk bir konuşmasında, “Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir hâlde bulunuyor ve: 'Ah bir kere hür ol- sak da şu denizde bir yüzsek.' diyorduk. İşte bugün özgür- lüğümüzü kazandık, zincirlerimizi kırdık. Denizde yüzmemi- ze engel kalmadı. Fakat bir türlü suya giremiyoruz. Amaç, sadece hür olmak değilmiş. İş, yüzmeyi öğrenmekte ve ikti- sadi olarak kurtulmanın çaresine bakmaktaymış." ifadeleri- ne yer vermiştir. Atatürk'ün bu ifadeleri doğrultusunda; 1. İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması, II. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çikarılması, III. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanması inkılaplarından hangilerinin gerçekleştirildiği savunula- bilir? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) 1, Il ve III

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16
olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının So

Tarih

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar Soru Çözümü

SOSYAL BİLİMLER TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. yokluklarla mücadele etmek a başarılı ve dayanıklı kılıyor. aya göç etmiş, yoksul sayıla- (III) Babamlar hem ticaretle onlara yardım ediyordum, üçleniyordu. (IV) O yıllarda den olan radyo ve televiz- I gizemli bir dünya olarak enkli atmosferine çekti. (V) nce gerçek anlamda kom- de alınca sanatla aramda 1. 4. Büyük Selçul "atabeylik” ur da kullanılmı Devrimcilik, Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine milletin en yüksek çağdaşlık se- viyesine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar oluşturmaktır. Yukarıdaki sözden hareketle Mustafa Kemal'in Türk milli eğitimi ile ilgili; 1. Muasir medeniyet seviyesine ulaşmak, II. Eski ve köhnemiş kurumlara ıslah yoluyla modern nitelikler kazandırmak, III. Kültürel ve sosyal hayatta sürekli yeniliği ilke edinmek Bu bilgiye E bilir? F isinde olumsuz sayılabi- cundan söz edilmiştir? Türk de lumlar ta B) Buyüks olmuştu c Iznik R lerden D) IV E) V amaçlarından hangilerini hedeflediği söylenebilir? A) Yalniz B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III D) Türk k devleti E) Iznik