Soru:

5 - Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Türk Ulusu'nun oluşumunda etkili gördüğü etkenlerden biri değildir? a) b) c) Dil birliği

5 - Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Türk Ulusu'nun
oluşumunda etkili gördüğü etkenlerden biri değildir?
a)
b)
c)
Dil birliği
Yurt birliği
Din birliği
Ahlâki yakınlık
Tarihi yakınlık
d)
2010
e)
Boş bırak

5 - Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Türk Ulusu'nun oluşumunda etkili gördüğü etkenlerden biri değildir? a) b) c) Dil birliği Yurt birliği Din birliği Ahlâki yakınlık Tarihi yakınlık d) 2010 e) Boş bırak

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16
olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının So

Tarih

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar Soru Çözümü

SOSYAL BİLİMLER TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. yokluklarla mücadele etmek a başarılı ve dayanıklı kılıyor. aya göç etmiş, yoksul sayıla- (III) Babamlar hem ticaretle onlara yardım ediyordum, üçleniyordu. (IV) O yıllarda den olan radyo ve televiz- I gizemli bir dünya olarak enkli atmosferine çekti. (V) nce gerçek anlamda kom- de alınca sanatla aramda 1. 4. Büyük Selçul "atabeylik” ur da kullanılmı Devrimcilik, Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine milletin en yüksek çağdaşlık se- viyesine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar oluşturmaktır. Yukarıdaki sözden hareketle Mustafa Kemal'in Türk milli eğitimi ile ilgili; 1. Muasir medeniyet seviyesine ulaşmak, II. Eski ve köhnemiş kurumlara ıslah yoluyla modern nitelikler kazandırmak, III. Kültürel ve sosyal hayatta sürekli yeniliği ilke edinmek Bu bilgiye E bilir? F isinde olumsuz sayılabi- cundan söz edilmiştir? Türk de lumlar ta B) Buyüks olmuştu c Iznik R lerden D) IV E) V amaçlarından hangilerini hedeflediği söylenebilir? A) Yalniz B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III D) Türk k devleti E) Iznik