Soru:

34. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programında; 1. yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, II. dinî inançlara saygılı olunması,

34. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programında;
1. yerel yönetimlerin güçlendirilmesi,
II. dinî inançlara saygılı olunması,
III. kadınlara siyasal haklar tanınması
esaslarından hangilerine yer verildiği söylenemez?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
3
Diğer sayfaya geçiniz.

34. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programında; 1. yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, II. dinî inançlara saygılı olunması, III. kadınlara siyasal haklar tanınması esaslarından hangilerine yer verildiği söylenemez? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 3 Diğer sayfaya geçiniz.

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster