Soru:

2. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra teokratik devlet yerine, ulusal egemenliğe dayalı bir devlet modeli olan "Cumhuriyet" kuruldu. Yen

2.
Kurtuluş Savaşı'ndan sonra teokratik devlet yerine,
ulusal egemenliğe dayalı bir devlet modeli olan
"Cumhuriyet" kuruldu. Yeni devlet, kültürel açıdan
Batı'ya yönelikti. Bati uygarlığı, "Batı'nın uygarlığı
olduğu için değil; tüm insanlığın binlerce yıllık süreç
içindeki katkılarıyla oluşan değerlerine, Batı'nın
Rönesans, Reform, Fransız ihtilali, sanayi ve teknoloji
devrimleri ile özgürlükçü, bilimsel ve akılcı bir hayat
felsefesi ekleyerek oluşturduğu çağdaş uygarlığı temsil
ettiği için seçildi. O hâlde, kanunlanmızın Batı'dan
alınmış olması, Batı Avrupa hukukuna karşı duyulan
akil dışı, kör, duygusal bir hayranlık sonucu değildir.
Buna göre Batı uygarlığıile ilgili,
1. Evrensel karakter taşır.
II. Köklü bir geçmişi vardır.
III. Laik anlayışa sahiptir.
yargılarndan hangilerine ulaşılabilir?
21221205
A) Yalniz !
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
(E) I, II ve III

2. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra teokratik devlet yerine, ulusal egemenliğe dayalı bir devlet modeli olan "Cumhuriyet" kuruldu. Yeni devlet, kültürel açıdan Batı'ya yönelikti. Bati uygarlığı, "Batı'nın uygarlığı olduğu için değil; tüm insanlığın binlerce yıllık süreç içindeki katkılarıyla oluşan değerlerine, Batı'nın Rönesans, Reform, Fransız ihtilali, sanayi ve teknoloji devrimleri ile özgürlükçü, bilimsel ve akılcı bir hayat felsefesi ekleyerek oluşturduğu çağdaş uygarlığı temsil ettiği için seçildi. O hâlde, kanunlanmızın Batı'dan alınmış olması, Batı Avrupa hukukuna karşı duyulan akil dışı, kör, duygusal bir hayranlık sonucu değildir. Buna göre Batı uygarlığıile ilgili, 1. Evrensel karakter taşır. II. Köklü bir geçmişi vardır. III. Laik anlayışa sahiptir. yargılarndan hangilerine ulaşılabilir? 21221205 A) Yalniz ! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II (E) I, II ve III

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster