Soru:

12. Mustafa Kemal bir sözünde der ki: "Sonradan uydur- ma bir eser meydana getirerek ertesi gün pişman ol- maktansa hiçbir eser

12. Mustafa Kemal bir sözünde der ki: "Sonradan uydur-
ma bir eser meydana getirerek ertesi gün pişman ol-
maktansa hiçbir eser meydana getirememek becerisiz-
liğini itiraf etmek daha iyidir."
Bu metne göre Mustafa Kemal'in;
1. Tarihçinin tarafsız olması gerektiğini,
II. Tarihi bilgileri kitap haline getirmenin gereksiz oldu-
ğunu,+
III. Belgelerin ışığı altında tarihi olayların topluma akta-
rılması gerektiğini
ifade ettiği söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
TI

12. Mustafa Kemal bir sözünde der ki: "Sonradan uydur- ma bir eser meydana getirerek ertesi gün pişman ol- maktansa hiçbir eser meydana getirememek becerisiz- liğini itiraf etmek daha iyidir." Bu metne göre Mustafa Kemal'in; 1. Tarihçinin tarafsız olması gerektiğini, II. Tarihi bilgileri kitap haline getirmenin gereksiz oldu- ğunu,+ III. Belgelerin ışığı altında tarihi olayların topluma akta- rılması gerektiğini ifade ettiği söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III TI

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster