İlk Türk Devletleri Soruları

A
A
A
SOSYAL BİLİMLE
1.
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahla
zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi içi

Tarih

İlk Türk Devletleri Soru Çözümü

A A A SOSYAL BİLİMLE 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahla zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyini 3 1. Çin'deki ayaklanmayı bastıran “Bögü Kağan” dönüşte yanında getirdiği rahipler vasıtasıyla "Manihaizm” dini- nin ülkede yayılmasını sağladı. Manihaizm, Uygurların yaşantılarını önemli ölçüde değiştirdi. Onların yerle- şik yaşama geçmelerinde etkili oldu. Bu din Uygurla- rin bilim, sanat, edebiyat ve ticarette ilerlemelerinde de önemli rol oynadı. Birçok saray ve tapınak yapıldı. Mani dini sadece kağan ve çevresinde kabul gördü, halk ara- sında çok fazla yayılmadı. U Bu gelişmelerin Uygurlarda; I. İslam dininin yayılma alanı bulması, W. toplumsal yaşayışın değişmesi, III. kağanların ulusal kimlikten uzaklaşması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söyle- nebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 1 D) II ve III E) I, II ve II • Osmanlı Devleti'nde taşrada ayanların etkin olduğu XVIII. yüzyılda ve XIX. yüzyıl başlarında, Yunanistan'da da âyanlar ortaya çıktı. Bunlardan en meşhuru Tepe- delenli Ali Paşa'ydı. Âyanlık mücadeleleri neticesinde Yanya'yı ele geçiren Tepedenli Ali Paşa, buranın va- liliğine tayin edildi. Kısa zamanda rakiplerini ortadan kaldırarak Yunanistan'ın büyük bir kısmına ve güney

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE