İlk Türk Devletleri Soruları

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KARABAĞLAR MESLEKİ
EĞİTİM MERKEZİ 9. SINIF TARİH DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI
SORULARI AAAAAAAA
İSİM VE SOYİSİM:
SINIF:
A- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevabını işaretleyiniz.. (12*5=60 puan)
1-Aşağıdakilerden hangisi, Büyük

Tarih

İlk Türk Devletleri Soru Çözümü

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KARABAĞLAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 9. SINIF TARİH DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI AAAAAAAA İSİM VE SOYİSİM: SINIF: A- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevabını işaretleyiniz.. (12*5=60 puan) 1-Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçukluların uyguladığı ikta sisteminin sağladığı yararlardan biri olarak gösterilemez? A) Toprakların devlet mülkiyetinde kalması B) Devlet gelirlerinin yükselmesi C) Ayrıcalıklı sınıfların oluşması D) Toprağın iyi işlenmesi E) Devlete ordu yetiştirilmesi 2-Aşağıda verilen hangi olay, Türk İslam tarihinin başlangıcı olarak kabul edilm A) Göktürk Devletinin kurulması B) Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi C) Moğol istilası D) Talas Savaşı E) Malazgirt Savaşı 3-Büyük Selçuklularda şehzadeleri yetiştirmekle görevli olarak eyaletlere gönd görevlilere ne ad verilirdi? A) Amil B) Vezir C) Lala D) Atabey E) Emir-i dad 4-Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talas savaşının dünya kültür tarihi açıs önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Türklerin İslam dinini yakından tanıması B) Batı Türkistan'ın Çin'in baskısında C) Türk - Arap mücadelesinin son bulması D) Kağıt üretiminin Çin'in dışında da yaygınlaşması E) Karlukların bağımsız 5-Aşağıdakilerden hangisinin 751 Talas Savaşı'nın sonuçları arasında olduğu söylenemez? A) Türk-İslam tarihi başlamıştır. B) Esir edilen Çinlilerden kâğıt, pusula, matbaa, mürekkep gibi buluşlar öğreni C) Türk milleti İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir. D) Orta Asya olası Çin istilasından kurtulmuştur. E) Türk-Arap dostluğu ba 6-Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış nedenlerinden bir A) Atabeylerin bağımsızlık mücadeleleri B) Haçlı seferlerinin meydana ge C) Göçebe Türkmenlerin isyanları D) Kösedağ Savaşı'nın kaybedi E) Batinilerin yıkıcı faaliyetleri 7-Divan-1 Lugat-it Türk -Atabetü'l Hakayık -Divan-ı Hikmet Tüm İslam dönemine ait eserler aşağıdaki devle

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE