Soru:

oğrafi Keşifler sonucunda, Avrupa devletlerinin ge- lirlerini daha çok artırabilmek amacıyla benimsedik- leri ekonomik modele "m

oğrafi Keşifler sonucunda, Avrupa devletlerinin ge-
lirlerini daha çok artırabilmek amacıyla benimsedik-
leri ekonomik modele "merkantilizm" denir.
Buna göre merkantilizmin, Osmanlı Devleti ile
Avrupa devletleri arasında aşağıdaki sorunlar-
dan hangisinin yaşanmasına neden olduğu söy-
lenebilir?
A) Boğazlar
C) Azinliklar
B) Kapitülasyonlar
D) Dış Borçlar
E) Kutsal Yerler
İslam öncesi Türk devletlerinde “Kurultay di ve-
rilen kurulun üyelerinin temsil niteliği vardı. Ayrıca
kanun yapma, hakan seçme, hakanı denetleme ve
onun yetkilerini kısıtlama; gerekirse azletme gücü-
ne sahipti.
Yalnızca bu bilgiye davanarak,
I. Bazı kurultay üyelerinin boy beylerinden oluş-
tuğu,
II. Kurultayın demokratik niteliklere sahip olduğu,
III. Kurultayın yılda iki kere hükümdarın başkanlığın-
da toplandığı,
yargılarından hangilerine ulaşılabilt
A) Yalnız II
C) I ve 10
B) Yalnız 1H
DNI ve III
E) I, II ve III
Atatürk'ün, "Barış konferansında Türkiye Devleti yat-
niz ve ancak TBMM Hükümeti tarafından temsil olu-
kalan asani.

oğrafi Keşifler sonucunda, Avrupa devletlerinin ge- lirlerini daha çok artırabilmek amacıyla benimsedik- leri ekonomik modele "merkantilizm" denir. Buna göre merkantilizmin, Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasında aşağıdaki sorunlar- dan hangisinin yaşanmasına neden olduğu söy- lenebilir? A) Boğazlar C) Azinliklar B) Kapitülasyonlar D) Dış Borçlar E) Kutsal Yerler İslam öncesi Türk devletlerinde “Kurultay di ve- rilen kurulun üyelerinin temsil niteliği vardı. Ayrıca kanun yapma, hakan seçme, hakanı denetleme ve onun yetkilerini kısıtlama; gerekirse azletme gücü- ne sahipti. Yalnızca bu bilgiye davanarak, I. Bazı kurultay üyelerinin boy beylerinden oluş- tuğu, II. Kurultayın demokratik niteliklere sahip olduğu, III. Kurultayın yılda iki kere hükümdarın başkanlığın- da toplandığı, yargılarından hangilerine ulaşılabilt A) Yalnız II C) I ve 10 B) Yalnız 1H DNI ve III E) I, II ve III Atatürk'ün, "Barış konferansında Türkiye Devleti yat- niz ve ancak TBMM Hükümeti tarafından temsil olu- kalan asani.

İlk Türk Devletleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster