Soru:

için ayrılan kis . Türk kağanları Göktanrı tarafından geniş yetkilerle donatılmasına ve her konuda son sözü söyleme yetkisine sa

için ayrılan kis
. Türk kağanları Göktanrı tarafından geniş yetkilerle
donatılmasına ve her konuda son sözü söyleme
yetkisine sahip olmasına rağmen devlet işlerinde
danışmaya önem vermiş ve bu amaçla toy, kengeş,
kurultay gibi isimler taşıyan meclisler toplamışlardır.
Buna göre Türklerde danışma kültürünün yaygın
olarak görülmesinin;
I. kağanın mutlak idaresini güçlendirme,
II. kurultayı demokratik bir karar meclisine
dönüştürme,
III. kararların toplum üzerindeki etkisini artırma
amaçlarından hangileriyle örtüştüğü söylenebilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I've III

için ayrılan kis . Türk kağanları Göktanrı tarafından geniş yetkilerle donatılmasına ve her konuda son sözü söyleme yetkisine sahip olmasına rağmen devlet işlerinde danışmaya önem vermiş ve bu amaçla toy, kengeş, kurultay gibi isimler taşıyan meclisler toplamışlardır. Buna göre Türklerde danışma kültürünün yaygın olarak görülmesinin; I. kağanın mutlak idaresini güçlendirme, II. kurultayı demokratik bir karar meclisine dönüştürme, III. kararların toplum üzerindeki etkisini artırma amaçlarından hangileriyle örtüştüğü söylenebilir? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I've III

İlk Türk Devletleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster