Soru:

GÜN TYT TARİH Test. 3 3. Aynı bölgelerde faaliyet gösteren diğer Türk devletlerinin sos- yal ve kültürel hayatlarını günümüze ya

GÜN
TYT
TARİH
Test. 3
3.
Aynı bölgelerde faaliyet gösteren diğer Türk devletlerinin sos-
yal ve kültürel hayatlarını günümüze yansıtan sanat eserleri-
nin sayısı yok denecek kadar azken Uygurlar mimari, resim,
heykel gibi sanat dallarında kendilerinden sonraki dönem-
leri etkilemişlerdir.
Bu duruma Uygurlar Dönemi'nde görülen aşağıdaki ge-
lişmelerden hangisinin neden olduğu savunulamaz?
A) Şehirler kurularak etrafının surlarla çevrilmesi
BI Türk boylarının tek bir yönetim altına alınması
Sulama kanallarinin yapılması
D) Manihizm'in kabulü sonrasında yerleşik hayata geçilmesi
E) Kağıt ve matbaanin yaygın olarak kullanılması

GÜN TYT TARİH Test. 3 3. Aynı bölgelerde faaliyet gösteren diğer Türk devletlerinin sos- yal ve kültürel hayatlarını günümüze yansıtan sanat eserleri- nin sayısı yok denecek kadar azken Uygurlar mimari, resim, heykel gibi sanat dallarında kendilerinden sonraki dönem- leri etkilemişlerdir. Bu duruma Uygurlar Dönemi'nde görülen aşağıdaki ge- lişmelerden hangisinin neden olduğu savunulamaz? A) Şehirler kurularak etrafının surlarla çevrilmesi BI Türk boylarının tek bir yönetim altına alınması Sulama kanallarinin yapılması D) Manihizm'in kabulü sonrasında yerleşik hayata geçilmesi E) Kağıt ve matbaanin yaygın olarak kullanılması

İlk Türk Devletleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster