Soru:

Bu aciki torinden Bu xirladio sylenemex AJ Farklı bölgelerle bioari ili kilerin kurulması a) Insantann tomel uğraş alanlarinin t

Bu aciki
torinden
Bu
xirladio sylenemex
AJ Farklı bölgelerle bioari ili kilerin kurulması
a) Insantann tomel uğraş alanlarinin tarim olması
C) Mimari eserlerde genelde kerpiç ve buntann plsti.
mesiyle elde edilen tuğlalanin kullandması
D) siyasi biligin daha geç kurulması
E) Mimari yapıların çoğunun günümüze kadar gelo
memesi
A) Suls
B) Çin
C) Mis
D) HE
E) TI
lo
karekök
HO
De
R
ra
2. Eski Türk devletlerinde siyasi iktidar kavramı "kut"
kavramı ile ifade ediliyordu. Kutadgu Bilig'de "kut"
kavramı ile ilgili "Kut'un tabiatı hizmet, şiari adalettir...
Fazilet ve hizmet kut'tan doğar... Beyliğe yol ondan
geçer... Her şey kut'un eli altındadır, bütün istekler
onun vasıtası ile gerçekleşir... Bey bu makama sen
kendi gücün ve isteğin ile gelmedin, onu sana Tanrı
verdi... Hükümdarlar iktidarı Tanrı'dan alırlar..." ifade-
leri kullanılmıştır.
Buna göre "kut" kavramı ile ilgili,
Türklerin siyasi yaşamını şekillendirdiği,
X. hükümdara sınırsız yetkiler tanıdığı,
III. merkeziyetçi devlet yapısının kurulmasını sağla-
dığı
A
yargılarından hangilerine öncelikle ulaşılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 11
C) I ve 11
D) I ve III
E) II ve III
24

Bu aciki torinden Bu xirladio sylenemex AJ Farklı bölgelerle bioari ili kilerin kurulması a) Insantann tomel uğraş alanlarinin tarim olması C) Mimari eserlerde genelde kerpiç ve buntann plsti. mesiyle elde edilen tuğlalanin kullandması D) siyasi biligin daha geç kurulması E) Mimari yapıların çoğunun günümüze kadar gelo memesi A) Suls B) Çin C) Mis D) HE E) TI lo karekök HO De R ra 2. Eski Türk devletlerinde siyasi iktidar kavramı "kut" kavramı ile ifade ediliyordu. Kutadgu Bilig'de "kut" kavramı ile ilgili "Kut'un tabiatı hizmet, şiari adalettir... Fazilet ve hizmet kut'tan doğar... Beyliğe yol ondan geçer... Her şey kut'un eli altındadır, bütün istekler onun vasıtası ile gerçekleşir... Bey bu makama sen kendi gücün ve isteğin ile gelmedin, onu sana Tanrı verdi... Hükümdarlar iktidarı Tanrı'dan alırlar..." ifade- leri kullanılmıştır. Buna göre "kut" kavramı ile ilgili, Türklerin siyasi yaşamını şekillendirdiği, X. hükümdara sınırsız yetkiler tanıdığı, III. merkeziyetçi devlet yapısının kurulmasını sağla- dığı A yargılarından hangilerine öncelikle ulaşılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 C) I ve 11 D) I ve III E) II ve III 24

İlk Türk Devletleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster