Soru:

ai 2. Kök Türk hükümdarı Tapo Kağan'ın ölümünden son- ra toplanan kurultay, İşbara'yı hükümdar ilan etmiş- tir. Bu durum Kök Tür

ai
2. Kök Türk hükümdarı Tapo Kağan'ın ölümünden son-
ra toplanan kurultay, İşbara'yı hükümdar ilan etmiş-
tir.
Bu durum Kök Türklerle ilgili aşağıdakilerden han-
gisinin göstergesi olabilir?
A) Sosyal devlet anlayışının uygulandığının
B) Yönetimde demokratik uygulamaların görüldü-
ğünün
C) Göçebe yaşam tarzının terkedildiğinin
D) Teokratik yönetim anlayışının benimsendiğinin
E) Halk arasındaki farklı uygulamalara son verildi-
ğinin
TYT

ai 2. Kök Türk hükümdarı Tapo Kağan'ın ölümünden son- ra toplanan kurultay, İşbara'yı hükümdar ilan etmiş- tir. Bu durum Kök Türklerle ilgili aşağıdakilerden han- gisinin göstergesi olabilir? A) Sosyal devlet anlayışının uygulandığının B) Yönetimde demokratik uygulamaların görüldü- ğünün C) Göçebe yaşam tarzının terkedildiğinin D) Teokratik yönetim anlayışının benimsendiğinin E) Halk arasındaki farklı uygulamalara son verildi- ğinin TYT

İlk Türk Devletleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster