Soru:

5. Orta Asya Türk devletlerinde toplum; aile, boy, budun, millet gibi göçebe toplulukların bir yönetim altında toplanmalarıyla o

5.
Orta Asya Türk devletlerinde toplum; aile, boy, budun, millet gibi
göçebe toplulukların bir yönetim altında toplanmalarıyla oluşmuştu.
Bu durum, Türk devlet yapısının aşağıda verilen özellikler-
den hangisine sahip olmasına neden olmuştur?
Mutlak monarşi
B) Merkeziyetçi
C) Oligarşik
DI Teokratik
E Federatif
se aim
deer yöntem
gapi

5. Orta Asya Türk devletlerinde toplum; aile, boy, budun, millet gibi göçebe toplulukların bir yönetim altında toplanmalarıyla oluşmuştu. Bu durum, Türk devlet yapısının aşağıda verilen özellikler- den hangisine sahip olmasına neden olmuştur? Mutlak monarşi B) Merkeziyetçi C) Oligarşik DI Teokratik E Federatif se aim deer yöntem gapi