Soru:

45. Burak Öğretmen, “lk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası” ünitesinin işlendiği bir derste tahtaya aşağıdaki haritayı yansıtmıştır.

45. Burak Öğretmen, “lk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası”
ünitesinin işlendiği bir derste tahtaya aşağıdaki haritayı
yansıtmıştır.
Baltlar
Slavlar
Saksonlar
Franklar
Vandallar
Alamanlar
Ostrogotlar
HUNLAR
Vizigotlar
Alanla
ROMA İMPARATORLUĞU
PERS IMPARATORLUĞU
Berberiler
550 km
Bu haritaya göre Burak Öğretmen'in işleyeceği konu
aşağıdakilerden hangisidir?
A Boylardan Devlete
B) Orta Asya Türk Toplulukları
C) İlk Türk Devletleri ve Komşulart
Türklerde coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı
EV Kavimler Göçü

45. Burak Öğretmen, “lk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası” ünitesinin işlendiği bir derste tahtaya aşağıdaki haritayı yansıtmıştır. Baltlar Slavlar Saksonlar Franklar Vandallar Alamanlar Ostrogotlar HUNLAR Vizigotlar Alanla ROMA İMPARATORLUĞU PERS IMPARATORLUĞU Berberiler 550 km Bu haritaya göre Burak Öğretmen'in işleyeceği konu aşağıdakilerden hangisidir? A Boylardan Devlete B) Orta Asya Türk Toplulukları C) İlk Türk Devletleri ve Komşulart Türklerde coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı EV Kavimler Göçü

İlk Türk Devletleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster