Soru:

4. 1. İlk Türk devletlerinin kurulması ve güçlenmesinde etkili olan boylar, bu devletlerin zayıflamasında da önemli rol oynamışt

4.
1. İlk Türk devletlerinin kurulması ve güçlenmesinde etkili
olan boylar, bu devletlerin zayıflamasında da önemli rol
oynamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türk devletlerinin kısa za-
manda yıkılışında etkili olan faktörlerden biri değil-
dir?
A) Gök Tengri inancını benimsemeleri
B) Budun birlikteliğinin bozulması
C) Veraset sisteminde yaşanan belirsizlikler
D) İkili yönetim sisteminin uygulanması
E) Boylar arasında siyasi mücadeleler

4. 1. İlk Türk devletlerinin kurulması ve güçlenmesinde etkili olan boylar, bu devletlerin zayıflamasında da önemli rol oynamıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Türk devletlerinin kısa za- manda yıkılışında etkili olan faktörlerden biri değil- dir? A) Gök Tengri inancını benimsemeleri B) Budun birlikteliğinin bozulması C) Veraset sisteminde yaşanan belirsizlikler D) İkili yönetim sisteminin uygulanması E) Boylar arasında siyasi mücadeleler

İlk Türk Devletleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster