Soru:

3. Eski Türk toplumlarında, bozkır kültürünün gereği olarak her Türk iyi bir savaş eğitimi alır, her an savaşa hazır durumda olu

3.
Eski Türk toplumlarında, bozkır kültürünün gereği olarak
her Türk iyi bir savaş eğitimi alır, her an savaşa hazır
durumda olurdu. Çocuklar daha 3-4 yaşlarında iken
kuzuya, koyuna bindirilerek ok ile tarla faresi, sincap
avlatılarak biniciliğe ve atıcılığa alıştırılırdı. Yaşları ilerle-
dikçe her çocuğun yanında eyerlenmiş bir at hazır bulu-
nurdu. Kadınlar da en az erkekler kadar ağır koşullarda
eğitilir ve gerektiğinde onlarla birlikte savaşa katılırdı.
Bu bilgiler dikkate alındığında Orta Asya Türk tarihi
ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Göçebe yaşam biçiminin hakim olduğu
Bl Ekonominin hayvancılığa dayandığı
c) Sosyal alanda eşitlikçi bir yaklaşımın olduğu
D) Askerliğin ayrı bir meslek dalı olduğu
E) Ordu millet anlayışının etkin olduğu

3. Eski Türk toplumlarında, bozkır kültürünün gereği olarak her Türk iyi bir savaş eğitimi alır, her an savaşa hazır durumda olurdu. Çocuklar daha 3-4 yaşlarında iken kuzuya, koyuna bindirilerek ok ile tarla faresi, sincap avlatılarak biniciliğe ve atıcılığa alıştırılırdı. Yaşları ilerle- dikçe her çocuğun yanında eyerlenmiş bir at hazır bulu- nurdu. Kadınlar da en az erkekler kadar ağır koşullarda eğitilir ve gerektiğinde onlarla birlikte savaşa katılırdı. Bu bilgiler dikkate alındığında Orta Asya Türk tarihi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Göçebe yaşam biçiminin hakim olduğu Bl Ekonominin hayvancılığa dayandığı c) Sosyal alanda eşitlikçi bir yaklaşımın olduğu D) Askerliğin ayrı bir meslek dalı olduğu E) Ordu millet anlayışının etkin olduğu

İlk Türk Devletleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster