Soru:

2. Orhun Yazıtlarında yer alan: "Ondan sonra oğul ba- baya, kardeş kardeşe benzemediği için bilgisiz kağanlar devletin başına ge

2. Orhun Yazıtlarında yer alan: "Ondan sonra oğul ba-
baya, kardeş kardeşe benzemediği için
bilgisiz kağanlar
devletin başına geçmiş. Kağanların yardımcıları da bil-
gisiz kişilermiş. Türk halkı da Çin'in tatlı sözüne, ipeği-
ne kandığı için Çin hâkimiyetine girmiş. Gök Tanrı, Türk
milleti yok olmasın diye babam İlteriş Kağan ile annem il
Bilge Hatun'u tahta çıkarmış." ifadelerine bakarak;
1. Çin hakimiyetine giren Türkler benliklerini yitirmeye
başlamıştır.
II. Gök Tanrı'nın Türk milletini koruduğuna inanılmıştır.
III. Çin entrikaları Türk devletini içten yıkmıştır.
IV. Kadınların yönetimde önemli bir yeri olmuştur.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız!
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV
SIDERECE
13

2. Orhun Yazıtlarında yer alan: "Ondan sonra oğul ba- baya, kardeş kardeşe benzemediği için bilgisiz kağanlar devletin başına geçmiş. Kağanların yardımcıları da bil- gisiz kişilermiş. Türk halkı da Çin'in tatlı sözüne, ipeği- ne kandığı için Çin hâkimiyetine girmiş. Gök Tanrı, Türk milleti yok olmasın diye babam İlteriş Kağan ile annem il Bilge Hatun'u tahta çıkarmış." ifadelerine bakarak; 1. Çin hakimiyetine giren Türkler benliklerini yitirmeye başlamıştır. II. Gök Tanrı'nın Türk milletini koruduğuna inanılmıştır. III. Çin entrikaları Türk devletini içten yıkmıştır. IV. Kadınların yönetimde önemli bir yeri olmuştur. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız! C) II ve III B) I ve II D) I, II ve IV E) II, III ve IV SIDERECE 13

İlk Türk Devletleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster