Soru:

zaman komşu olanları birleştiriyor kimi zaman da simi $ 48. "Pers Imparatoru Dareios (Daryus) ülkeyi satraplık denilen Egemenliğ

zaman komşu olanları birleştiriyor kimi zaman da simi
$ 48. "Pers Imparatoru Dareios (Daryus) ülkeyi satraplık denilen
Egemenliği altında bulunanları irklarına göre bölüp ayl-
yirmi hükümete ayırdı, hepsinin başına bir yönetici koydu.
rarak her birini vergiye bağladı. Bu ayrımı yaparken kimi
komşusunu atlayıp daha uzakta kalan bir milleti şu ya da
bu irka bağladığı oluyordu."
ingiliz tarihçi George Rawlinson'un bu ifadelerine göre
Dareios'un aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söy-
denebilir
A) Ülke içinde kültürel birliği sağlamak
B) Saltanat sistemine son vermek
C) Feodal sistemi güçlendirmek
D) Ordunun siyaset üzerindeki etkisini azaltmak
E) Merkezi otoriteyi güçlü tutmak
tel!
1
a

zaman komşu olanları birleştiriyor kimi zaman da simi $ 48. "Pers Imparatoru Dareios (Daryus) ülkeyi satraplık denilen Egemenliği altında bulunanları irklarına göre bölüp ayl- yirmi hükümete ayırdı, hepsinin başına bir yönetici koydu. rarak her birini vergiye bağladı. Bu ayrımı yaparken kimi komşusunu atlayıp daha uzakta kalan bir milleti şu ya da bu irka bağladığı oluyordu." ingiliz tarihçi George Rawlinson'un bu ifadelerine göre Dareios'un aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söy- denebilir A) Ülke içinde kültürel birliği sağlamak B) Saltanat sistemine son vermek C) Feodal sistemi güçlendirmek D) Ordunun siyaset üzerindeki etkisini azaltmak E) Merkezi otoriteyi güçlü tutmak tel! 1 a